FAV 2024     -      Editions précédentes    -    A propos     -     Scolaire      -    Publications  -   Collaborations ReCITYing        Transefímers MED és una cooperació entre diversos festivals d’art efímer (instal·lacions artístiques temporals: arquitectòniques, lumíniques, visuals, d’art urbà, etc) de Catalunya,Illes Balers i Occitània que tenen lloc a l’espai públic i cerquen revaloritzar el patrimoni cultural a través de la creació contemporània. Aquestes mostres són una tendència en creixement a Europa, n’és una mostra la proliferació d’aquest tipus de certàmens per tot el territori i l’elevada assistència de públic que aconsegueixen, posicionant-se com espais altament creatius, estimulants i atraients. 

El projecte és una aposta per l’art contemporani i promou la seva  presència arreu del territori. Amb voluntat de desenvolupar un treball en xarxa, reivindica el valor social de la cultura i del patrimoni cultural i genera intercanvis dinàmics entre les diverses zones de creativitat artística. El projecte vol establir i estructurar lligams entre les mostres i els festivals, per impulsar i consolidar partenariats sostenibles i amb capacitat per operar a escala transnacional.

A Cel Obert de Tortosa, Festival des Architectures Vives de Montpellier, Insòlit de Palma de Mallorca,  Jardins de Llum de Manresa, Lluèrnia d’Olot i la Mostra d’Art Urbà de Granollers són els 6 festivals d’instal·lacions efímeres en l’espai públic participants a Transefímers MED. Uns esdeveniments que amb identitat, temàtica i personalitat pròpia i ben diferenciada, busquen amb aquest projecte punts per la trobada, la col·laboració i l’intercanvi. 

Els festivals d’instal·lacions efímeres permeten als seus visitants transitar pels carrers i places de la pròpia ciutat i veure’ls transformats durant unes hores. 

L’artista intervé aquests llocs establint un diàleg entre la seva visió de l’art  i l’espai: treballa els materials i els volums, creant formes insospitades. El creador en fa una relectura, i convida a l’espectador a reflexionar i experimentar noves percepcions,  i li permet també apropar-se d’una manera natural i intuïtiva a les arts visuals, la llum, l’arquitectura, l’art urbà… gaudint-ne d’una manera festiva.

Aquests festivals són experiències globals i col·lectives per a població local i forana: esdeveniments populars, de ciutat, d’apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania, tot plegat vehiculat per l’expressió artística.  

Treballant conjuntament en aquest projecte els festivals participants volen potenciar els objectius que els són comuns: la revalorització  del patrimoni cultural a través de la creació contemporània, generar formes de viure i relacionar-se amb l’art menys estructurades, més properes i accessibles a tot tipus de públics i ser motors culturals, socials i econòmics del territori. El projecte preveu tres ACCIONS clau:

UNA JORNADA PROFESSIONAL que es celebrarà en el marc del Festival des Architectures Vives 2021. Serà una trobada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els gestors dels festival. Suposarà d’entrada una mostra de com es porten a la pràctica les col·laboracions entre entitats ciutadanes i administracions locals (és així com s’organitzen la majoria dels festivals participants), posant en relleu el paper d’una ciutadania activa i implicada. Aquesta jornada vol ser una eina de  formació contínua dels gestors, desenvolupament noves competències a partir de l’aprenentatge mutu, contraposant models organitzatius i intercanviant coneixement.

CREACIÓ I DIFUSIÓ D’OBRES. Durant el projecte cada festival acollirà un artista provinent d’un dels altres festivals. Aquest creador realitzarà una instal·lació totalment nova (o adaptarà una idea prèvia), ajustant-se a les característiques i temàtica del festival d’acollida. Aquest intercanvi d’artistes entre festivals suposa la possibilitat de desenvolupar la seva trajectòria professional a nivell europeu.

TALLERS DE COCREACIÓ AMB COL·LECTIUS LOCALS. L’artista acollit per cada festival estarà a la localitat durant els dies previs a la celebració de l’esdeveniment, per oferir tallers, xerrades o col·laboracions directes amb la població autòctona, fent formació o difonent la seva obra, i també  involucrant a la ciutadania en el procés de creació artística.
El CALENDARI de Transefímers MED arrencarà a l’octubre de 2020 amb el festival  A Cel Obert a Tortosa què serà el primer en acollir un artista. Seguint l’ordre següent, tots els festivals i mostes del partenariat acolliran a un equip artístic que participarà al festival amb una creació artística i portarà a terme un taller. El Festival des Architectures Vives de Montpellier inclourà també en la seva edició de juny de 2021 la jornada professional:


        Novembre 2020 – LLUERNIA Olot

        Febrer 2021 – JARDINS DE LLUM Manresa

        Maig 2021 – MAU Granollers

        Juliol 2021 - FAV Montpellier

        Juliol 2021 - INSOLIT Palma de Mallorca

        Octubre 2021 – A CEL OBERT Tortosa
Per tal de seleccionar els equips artístics participants al projecte el conjunt dels socis del projecte llancem una convocatòria conjunta.

La convocatòria Transefímers Med estabà oberta del 13 al 22 de juliol de 2020. 

Los equipos seleccionados son:


        Col·lectiu Muro Atelier, representat per Rault, que té com a festival origen el Festival d'Architectures Vives i que participarà a la Mostra d'Art Urbà de Granollers.


        Col·lectiu Bouza del Aguila, representat per Santiago del Àguila, que té com a festival origen el Festival Insòlit i que participarà al festival a Cel Obert de Tortosa.


        Ricardo Muñoz Izquierdo, que té com a festival origen la Mostra d'Art Urbà i que participarà al festival Jardins de Llum de Manresa.


        Josep Fernàndez Margalef, que té com a festival origen el Festival Jardins de LLum i que participarà al Festival Insòlit  de Palma de Mallorca


        Col·lectiu Atelier 4/Sp25, representat per David Oliva, que té com a festival origen el Festival Lluernia i que participarà al Festival des Architectures Vives de Montpellier.


        Col·lectiu Equip B.O, representat per Joan Bardy, que té com a festival origen el Festival A cel Obert i que participarà al Festival Lluernia d’Olot


Transefímers MED  és un projecte recolzat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc de la Convocatòria de projectes Cultura 2019